بنبانگذار شرکتمان آقای م. آتیللا کاراکایا با استفاده از تجربیات 20 ساله خود در زمینه رنگ پودری و رنگ پودری امایه، اغازبه تولید ولیدات فناوری جهانی در کشور ترکیه نموده است. شرکت بازرگانی صنعتی ماشین آلات آتیللا کاراکایا با مسئولیت محدود در سال 2008 در استانبول تاسیس شده و شرکتی میباشد که در زمینه تولید و مونتاژ خطوط رنگ پودری و رنگ پودری امایه صنعتی تخصص یافته است.

تجهیزات و سیستم های حفاظتی که برای استفاده در محیط های انفجاری مورد استفاده قرار می گیرند باید قبل از اینکه در سراسر جهان برای فروش در دسترس باشند، باید از مقررات، استانداردها و دستورالعمل های بسیاری برخوردار باشند. تجهیزات در اتحادیه اروپا باید مطابق با دستورالعمل ATEX 94/9 / EC گواهی شود. Atilla Karakaya Makine در تاریخ 28 اکتوبر 2013 با پشتیبانی از ATEX 0160X و ATEX 0161 گواهینامه محصولات خود را با استانداردهای اتحادیه اروپا تطبیق داد.

محصولات